ΣΒΗΝΕΙ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ. ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ.ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ

Πριν αξιολογήσετε το παρόν ιστολόγιο, επισκεφθείτε το Ελληνικό Δίκτυο Ασφαλούς Πυροπροστασίας για να μάθετε την αλήθεια,   διαβάζοντας τα σχετικά άρθρα:

ΤΕΛΟΣ Η ΞΗΡΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ
200 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ COOKSAFER ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΟ Α.Π.ΣΩΜΑΤΟΣ
ΣΟΚ-ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 2Lit BONPET
BUREAU VERITAS: ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ F

                                                "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
                                                "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ'Επειτα δείτε πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσβεση με σκέτο νερό, σε φωτιά αυταναφλεγόμενου ηλιελαίου ( 3 min μετά από την τέλεση κανονικής δοκιμής τύπου 10 F); Παρακολουθείστε το σχετικό video
Τέλος, παρακολουθείστε μια κανονική δοκιμή κατάσβεσης φωτιάς τύπου10 F (κατά ΕΝ-3 Pt7:A1:2007) με κατασβεστικό υλικό K-SOL Wet Chemical και με χρήση ενος ακροφυσίου υδρονέφωσης της H.A.E.S. που χρησιμοποιείται στο σύστημα COOKSAFER. Παρακολουθείστε το σχετικό video


ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ COOKSAFER SELECTIVE 

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΟΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ΜΕ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΥΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ.
 
Το σύστημα επιλεκτικής πυρόσβεσης COOKSAFER σχεδιάστηκε το έτος 2005 από την εταιρεία H.A.E.S-ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΑΣ.
Το έτος 2009 προσαρμόστηκε με ευθύνη της H.A.E.S στην Γενική Διευκρινιστική Εγκύκλιο 61047 Φ.701.6/2009(παράγραφος 4ζ και παράγραφος 6) του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.

'Εκτοτε εφαρμόζεται σε πολλές επιχειρήσεις (εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ.) ανά την Ελλάδα, από εξουσιοδοτημένους εγκαταστάτες που εκπαιδεύτηκαν επαρκώς στην ορθή εγκατάσταση και τον περιοδικό έλεγχο-συντήρηση του συστήματος.

Η εταιρεία H.A.E.S μελέτησε επί τρία χρόνια τις αναφορές των εξουσιοδοτημένων εγκαταστατών που χρησιμοποιούν το σύστημα COOKSAFER, τα δεδομένα της κάθε εφαρμογής του και προσάρμοσε το σύστημα με ασφάλεια στις πραγματικές ανάγκες του Χρήστη, μέσα από τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας Πυροπροστασίας.
Για τον λόγο αυτόν, παρουσίασε από την αρχή της εφαρμογής της Γενικής Διευκρινιστικής Εγκυκλίου αριθ. πρωτ. 61047 Φ.701.6/26-11-2009 ένα συγκεκριμένο τεχνικό υπόδειγμα διαδικασιών, για την ασφαλή εγκατάσταση και περιοδικό έλεγχο-συντήρησή του, που συγκροτήθηκε ώς: Τεχνικός Φάκελος Ασφαλούς Εφαρμογής του συστήματος COOKSAFER.

Η ιδιωτική εττικέτα COOKSAFER χρησιμοποιείται για την αποφυγή των απομιμήσεων και κυρίως της "κακής εφαρμογής" της συγκεκριμένης μεθοδολογίας.

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1. Την Εγκύκλιο Διαταγή για την έγκριση του κατασβεστικού υλικού K-SOL Wet Chemical της εταιρείας H.A.E.S.
2. Την 'Εκθεση ανάλυσης δείγματος από το Γ.Χ.του Κράτους, σύμφωνα με την Εγκύκλιο Διαταγή υπ.αριθ.πρωτ.61047 Φ.701.6/26-11-2009 του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος (παράγραφος 9).
3. Αναλυτική Περιγραφή των προδιαγραφών του σχεδιασμού
COOKSAFER, υπογεγραμμένη, από την εταιρεία H.A.E.S
4. Σχεδιαστικά Υποδείγματα Πυροσβεστικής Εφαρμογής της μεθόδου COOKSAFER
5. Τεχνικό Φυλλάδιο συνοπτικής παρουσίασης του εξοπλισμού
της μεθόδου COOKSAFER (prospectus).
6. Οδηγίες εγκάταστασης, λειτουργίας και συντήρησης του
εξοπλισμού της μεθόδου COOKSAFER.
7. Ημερολόγιο Μεταβολών για τον μηνιαίο περιοδικό έλεγχο από τον Τελικό Χρήστη
8. Υπεύθυνη Δήλωση για τον Τελικό Χρήστη, υπογεγραμμένη από την υπεύθυνη Εταιρεία Σχεδιασμού της μεθόδου COOKSAFER και την Εξουσιοδοτημένη Εταιρεία για την εγκατάσταση του εξοπλισμού στον Τελικό Χρήστη.
Ο Τεχνικός Φάκελος Ασφαλούς Εφαρμογής εξασφαλίζει πλήρως την διατήρηση της πυροσβεστικής ετοιμότητος, επειδή αυτή πρέπει να πιστοποιείται ετήσια, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 12/2007, καθώς και την μακροζωϊα του συστήματος COOKSAFER.

Το σύστημα COOKSAFER με το εγκεκριμένο κατασβεστικό υλικό K-SOL Wet Chemical και τους εξαιρετικούς αυτόματους (θερμοευαίσθητους) και χειροκίνητους εκτοξευτήρες υδρονέφωσης, διατίθεται και εγκαθίσταται στους Τελικούς Χρήστες, μόνο μέσω εξουσιοδοτημένων τεχνικών και πυροσβεστικών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τον Τεχνικό Φάκελο του συστήματος.

Η εξουσιοδοτημένη Επιχειρήση αναλαμβάνει την διάθεση,την εγκατάσταση και τον περιοδικό έλεγχο-συντήρηση του συστήματος COOKSAFER, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:


α. Διαθέτει και εγκαθιστά τον εξοπλισμό σε Τελικούς Χρήστες.

β. Συνεργάζεται και καθοδηγεί τον Μηχανικό που αναλαμβάνει την ευθύνη της κατά περίπτωση μελέτης για την εφαρμογή του συστήματος COOKSAFER. Ο Μελετητής Μηχανικός συμπληρώνει τον Τεχνικό Φάκελο με δικό του τεχνικό προσάρτημα που αναφέρεται στην διάταξη της συγκεκριμένης εφαρμογής του συστήματος COOKSAFER και σε άλλες σχεδιαστικές λεπτομέρειες και διότητες του προστατευόμενου μαγειρείου.

γ. Διαθέτει ή συνεργάζεται ιδιωτικά κατά περίπτωση, με άτομο που διαθέτει τα νόμιμα προσόντα για την επίβλεψη της ορθής εγκατάστασης (πτυχιούχο ή διπλωματούχο μηχανικό), το οποίο υπογράφει ή αναφέρεται στην σχετική υπεύθυνη δήλωση προς τον Τελικό Χρήστη (η δήλωση αυτή αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του Τεχνικού Φακέλου) και σφραγίζει το θεωρημένο βιβλίο για την αρχική εγκατάσταση, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 12/2007.

δ. Παρίσταται και διευκολύνει την Πυροσβεστική Αρχή κατά τον έκτακτο έλεγχο της πυροσβεστικής ετοιμότητας εγκατεστημένου συστήματος COOKSAFER, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 13/2008

ε. Παρέχει προγραμματισμένη ή έκτακτη τεχνική υποστήριξη στoυς Τελικούς Χρήστες, ανα πάσα στιγμή και ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε κλήση τους.

στ. Συνεργάζεται αρμονικά με άλλες εξουσιοδοτημένες Επιχειρήσεις.
Οι εξουσιοδοτημένες Επιχειρήσεις-Εγκαταστάτες καλούνται να εγκαθιστούν το επιλεκτικό σύστημα COOKSAFER, με θερμοκρασιακή προσέγγιση του κινδύνου, πραγματοποιώντας θερμοκρασιακές μετρήσεις σε όλα τα επικίνδυνα σημεία των μαγειρείων που πρόκειται να εγκατασταθούν αυτόματοι (θερμοευαίσθητοι) εκτοξευτήρες, όταν τα μαγειρεία βρίσκονται στην πλήρη λειτουργία τους και επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο και την θέση τοποθέτησης του κάθε θερμοευαίσθητου αυτόματου εκτοξευτήρα.
Συγκεκριμένα, το σύστημα διαθέτει αυτόματους (θερμοευαίσθητους) εκτοξευτήρες υδρονέφωσης με διάφορα θερμικά όρια ενεργοποίησης:

93 Βαθμών Κελσίου
141 Βαθμών Κελσίου
182 Βαθμών Κελσίου
260 Βαθμών Κελσίου (χρήση μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις)

Οσο αφορά στην χειροκίνητη λειτουργία του, το σύστημα διαθέτει τρείς τύπους ακροφυσίων χειροκίνητης τοπικής εφαρμογής, διαφορετικής παροχής, που δημιουργούν κωνική υδρονέφωση του κατασβεστικού υλικού (βλέπε το σχετικό video). Συγκεκριμένα:

Ο τύπος ακροφυσίου Νο1 χρησιμοποιείται κυρίως για καθολική χειροκίνητη πυρόσβεση (μέχρι 5 ακροφύσια ανα κλάδο) , κατά το σχεδιαστικό υπόδειγμα.
Οι τύποι ακροφυσίων Νο2 και Νο 3 χρησιμοποιούνται για επιλεκτική τοπική πυρόσβεση πάνω από συγκεκριμένα σημεία (εστίες) του μαγειρείου.
Το σύστημα COOKSAFER επιτυγχάνει με ασφαλή και οικονομικό τρόπο, επιλεκτική αυτόματη και επιλεκτική ή καθολική χειροκίνητη πυρόσβεση.
Συμμόρφωση με την Εγκύκλιο Διαταγή Εγκρισης:

Το Κινητό Τηλέφωνο Επικοινωνίας 693 6748210 της H.A.E.S, λειτουργεί ανα πάσα στιγμή, για την παροχή πληροφοριών και την άμεση υποστήριξη του πυροσβεστικού συστήματος COOKSAFER .

ΤΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ K-SOL WET CHEMICAL

Εγκρίθηκε από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος με την υπ.αριθ.πρωτ.58557 Φ. 701.6/ 26-11-2009 Εγκυκλίου Διαταγής του Α.Π.Σώματος.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εγκεκριμένου κατασβεστικού υλικού K-SOL Wet Chemical, είναι ότι, συμμορφώνεται πλήρως με τις παραγρ. 4ε και παραγρ. 9 της υπ. αριθ. πρωτ. 61047 Φ.701.6/27-11-2009 Εγκύκλιου Διαταγής του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, επειδή διαθέτει:

α. 'Εκθεση Εξέτασης του Γενικού Χημείου του Κράτους με ανάλυση κατατεθειμένου δείγματος (σύμφωνα με την ΚΥΑ 265/2002 (ΦΕΚ 12414/Β/2002), η αναφέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: Ακίνδυνο, χωρίς να απαιτούνται επισημάνσεις στην συσκευασία του
ΧΡΩΜΑ: Κυανούν
PH: 8,52
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 1,044 gr/cm3
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Σύμφωνη με το Αμερικανικό Πρότυπο NFPA 17A

β. Πιστοποίηση Κατασβεστικής Ικανότητας από την ΕΒΕΤΑΜ κατατεθειμένη στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, όπου βεβαιώνεται ότι:


Φωτιά 25 F έσβησε με ποσότητα 3,9 Lit κατασβεστικού υλικού K-SOL Wet Chemical


Πέραν των ανωτέρω χαρακτηριστικών, παρουσιάζουμε ένα Video, που δείχνει την αντίδραση της φλόγας από φωτιά σε λίπος, στην υδρονέφωση του κατασβεστικού υλικού K-SOL Wet Chemical.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μόνιμου πυροσβεστικού συστήματος COOKSAFER για την ασφαλή εφαρμογή του κατασβεστικού υλικού K-SOL Wet Chemical, που κατασκευάσθηκε και εφαρμόζεται υπό την ευθύνη της H.A.E.S, είναι:

α. Η δυνατότητά του να εκτονώνει αυτόματα ή χειροκίνητα, ολόκληρη την ποσότητα του κατασβεστικού μέσου, επιλεκτικά στην περιοχή που εκδηλώνεται η φωτιά.
β. Η προστασία του υδραυλικού εξοπλισμού του από τις εξωτερικές διαβρώσεις που προκαλούν μολύνσεις των τροφίμων.
γ. Η μοναδική δυνατότητα της συμπλήρωσής του με κατασβεστικό υλικό και πίεση από τον συντηρητή, στην θέση της λειτουργίας του.
δ. Η απόλυτη πυροσβεστική ετοιμότητα αυτόματης λειτουργίας με δυνατότητα αποκλεισμού της ροής του κατασβεστικού υλικού στο υδραυλικό δίκτυο, σε κατάσταση ετοιμότητας του συστήματος.
ε. Ο έλεγχος της πιστής εγκατάστασης και συντήρησής του, μέσω ενός συγκεκριμένου Τεχνικού Φακέλου που παραδίδεται και παραμένει στον Χρήστη.


Το επιλεκτικό σύστημα COOKSAFER είναι απόλυτα ασφαλές για τον Τελικό Χρήστη, επειδή ακριβώς διαθέτει έναν κατάλληλα προσαρμοσμένο στην πρόσφατη πυροσβεστική νομοθεσία, Τεχνικό Φάκελο Εφαρμογής του, ο οποίος πρέπει να κατατίθεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την θεώρησή του, ενώ στην συνέχεια ο φάκελος αυτός παραδίδεται ολόκληρος και θεωρημένος στον Τελικό Χρήστη.

Ο Τελικός Χρήστης παραλαμβάνοντας σε κανονική λειτουργία
το σύστημα COOKSAFER και τον Τεχνικό Φάκελο της Εφαρμογής του, αισθάνεται άμεσα, ότι είναι πραγματικά ασφαλής και πολύ περισσότερο, αναγνωρίζει αμέσως ότι:

α. Με το σύστημα πυρόσβεσης επαγγελματικών μαγειρείων COOKSAFER, ο Χρήστης-Ιδιοκτήτης συμμορφώνεται πραγματικά με την ισχύουσα νομοθεσία περί "της υποχρεωτικής τήρησης του θεωρημένου βιβλίου ελέγχου, συντήρησης καλής λειτουργίας πυροσβεστικών συστημάτων και μέσων (Πυροσβεστική Διάταξη 12/20
07, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Π.Διάταξη 12α/2008).

β. Με την χρήση του Τεχνικού Φακέλου Ασφαλούς Εφαρμογής, η Πυροσβεστική Αρχή μπορεί να διεξάγει έναν ασφαλή και ουσιαστικό έκτακτο έλεγχο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Πυροσβεστική Διάταξη 13/2008).

γ. Με την χρήση του Τεχνικού Φακέλου Ασφαλούς Εφαρμογής, λαμβάνει διετή εγγύηση έναντι της κάθε φυσιολογικής φθοράς και δεκαπενταετή εγγύηση παροχής τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε μεγάλα μαγειρεία (στρατιωτικές μονάδες, μεγάλα ξενοδοχεία, φυλακές) με συγκεντρωμένες ως επί το πλείστον τις καυτές εστίες τους, που πιθανόν στο μέλλον να αλλάξουν την διάταξή τους και που διαθέτουν πολλούς καπναγωγούς απαγωγής, προτείνεται η εγκατάσταση του συστήματος καθολικής πυρόσβεσης COOKSAFER TOTAL